Att utveckla ett didaktiskt samtal om programmeringsundervisning : didaktik inom ämnet datavetenskap

DSpace Repository

Att utveckla ett didaktiskt samtal om programmeringsundervisning : didaktik inom ämnet datavetenskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Att utveckla ett didaktiskt samtal om programmeringsundervisning : didaktik inom ämnet datavetenskap
Author von Hausswolff, Kristina
Date 2011
Swedish abstract
Under vårterminen 2011 har sex pedagogiska seminarier genomförts med fokus på programmeringsundervisning på institutionen för datavetenskap, TS, MAH. Inom ämnesområdet datavetenskap vid Malmö högskola ges många kurser inom området programmering. Det upplevs ofta av lärare och studenter att första kursen i programmering är extra utmanande och kanske till och med extra svår jämfört med andra kurser inom datavetenskap. Under senare år har flera grupper av studenter uttryckt att programmeringen är allt från onödig kunskap till omöjlig kunskap att ta till sig. Bland lärarna inom ämnet datavetenskap är man tämligen överens om att programmeringskunskap är en central del av ämnet. Denna spänning mellan ämnesföreträdare och studenterna uppfattning kring programmering pekar på didaktiska frågor kring hur programmeringskunskap framställs och praktiseras inom vår disciplin. För att ringa in problematiken så genomfördes en seminarieserie om sex seminarier kring programmeringsundervisning. En av utgångspunkterna är att ta fram den erfarenhet som de erfarna lärarna har. Ett antal lärare har presenterat sina erfarenheter kring programmeringsundervisning, praktiska exempel, didaktiska överväganden och explicita kunskapsantaganden. En annan utgångspunkt har varit att knuta seminariernas olika teman till artiklar om didaktik(datavetenskap) och allmänpedagogik. Till tre av seminarierna har två artiklar distribuerats i förväg. Urvalet av artiklarna har gjorts efter principen att en artikel är inriktad mot programmering, kanske mer konkret och ämnesrelevant, och en mer begreppsinriktad allmändidaktisk. Syftet med dessa seminarier är att hitta en brygga mellan ämneskunskap och didaktiskkunskap inom institutionen för datavetenskap. Att skapa arenor nära den konkreta undervisningen där didaktiska diskussioner kan föras, detta är kanske extra intressant inom tekniska utbildningar där den tekniska kunskapen ofta uttrycks på andra sätt än den didaktiska/pedagogiska kunskapen uttrycks. Ett annat syfte är att problematisera kring de kunskaper och erfarenheter som finns i verksamheten och att inspirera till nya möjliga sätt att förhålla sig till sin undervisning. Seminariet besöktes av mellan tio och sjutton lärare med intresse för programmering och undervisning. Ämnen som berördes är situerat lärande, peer assesment och treehold concept. Vid utvärderingen har ett fokus varit nytta av denna seminarieserie i sin undervisning och vilka konkreta förändringar som gjorts eller planeras att göra. Ett annat har varit hur det ämnesdidaktiska samtalet ska fortsätta att utvecklas bland lärarna på institutionen. Åtminstone tre linjer i diskussionerna kunde urskiljas; Den didaktiska linjen där olika förståelse för ”viktig kunskap” och ”riktig programmering” kopplades till undervisningsstrategier. Den praktisk/teoretiska linjen där olika grader av ”autentiska” problemlösningssituationer ställdes mot grundläggande begreppsförståelse som kan framträda i förenklade situationer. Den kollabrativa linjen där studentens lärande tillsammans och av varandra reflekterades mot lärarens roll och ansvar för undervisningen.
Link http://www.mah.se/upload/medarbetare/akademisktlar... (external link to publication)
Publisher Akademiskt lärarskap, Malmö högskola
Host/Issue Erfarenhet vs. Forskning : hur utvecklas vi som högskolelärare?;
Series/Issue Akademiskt lärarskap (AKL), Skriftserie;1
ISBN 978-91-980036-0-4
Pages 32-34
Language swe (iso)
Subject pedagogiskutveckling
programmeringsundervisning
ämnesdidaktik
högskolepedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Erfarenhet vs Forskning Konferens om högskolepedagogik. 8-9 dec 2011, ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20163 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics