Den vetenskapliga och praktiska innebörden av begreppen ledare och chef - en analyserande litteraturstudie

DSpace Repository

Den vetenskapliga och praktiska innebörden av begreppen ledare och chef - en analyserande litteraturstudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den vetenskapliga och praktiska innebörden av begreppen ledare och chef - en analyserande litteraturstudie
Author Johansson, Jasmine ; von Homeyer, Fanny
Date 2016
Swedish abstract
Studien undersöker innebörder presenterade kring begreppen ledare och chef. Samt hur de skiljs åt i vetenskapen respektive praktiken under tidsperioden 1990 till 2015. Syftet med denna explorativa studie är att undersöka vad denna olikhet beror på, vilket kan bidra till forskningsområdet med syfte att både utveckla och tydliggöra för de verksamma inom ledarskap och organisation. Detta har genomförts via en bibliometrisk förstudie som sedan övergick i metoden litteraturstudie. I vetenskapen skiljer man begreppen ledare och chef, de talas sällan om de i kombination. Där är chefer specificerade inom ekonomiska områden, medan ledare har en tydlig riktning åt relationer och samspel. I den analyserade branschtidningen Chef ser man istället en chef som någon som utövar ett ledarskap. I studien genomförs en analys utifrån en skapad modell, med grunden i de teoretiska begreppen legitimitet, makt, status och relationer. Allt det insamlade och genomförda materialet i denna studie utgår ifrån ett socialt konstruerat perspektiv. Detta innebär att vi ser på begreppens betydelser som något som återskapas och påverkas av mänsklig samverkan. Den praktiska och vetenskapliga användningen av begreppen ledare och chef skiljer sig åt på grund av diskurser skapade genom sociala konstruktioner. De sociala konstruktionerna som finns bidrar till en komplexitet för personer i högt uppsatta positioner. Detta eftersom de då förväntas utöva både ledarskap och chefskap för att inneha acceptans, förtroende och lydnad från underordnade.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Ledare
Chef
Ledarskap
Diskurs
Legitimitet
Makt
Status
Relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/20169 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics