laborativt arbete; Ett arbetssätt att utveckla elevers förståelse för matematik (bråk)

DSpace Repository

laborativt arbete; Ett arbetssätt att utveckla elevers förståelse för matematik (bråk)

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title laborativt arbete; Ett arbetssätt att utveckla elevers förståelse för matematik (bråk)
Author Elawad, khaldieh
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever resonerar i matematiska frågor och vilka synsätt de har på matematiken under laborativt arbete. Jag har i min undersökning valt att lyfta fram det laborativa arbetets roll i att förstå matematik. Undersökningen bygger på intervjuer med 15 elever som går i mellanstadiet. Jag använder mig av kvalitativ forskning. Jag lägger vikten på den språkliga innebörden och utgår från elevers resonemang i matematik för att sedan tolka deras handlingar, attityder och förståelse av matematik. Mina resultat visar att det laborativa arbetssättet kan vara en bra och användbar metod för att utveckla förståelse för matematik, om det används på ett sätt, där man utgår från elevers redan existerande kunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject bråk
tal i bråkform
laborativ matematik
laborativa material
laborativ undervisning
matematik
matematik undervisning
resonemang
Handle http://hdl.handle.net/2043/20179 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics