Symbolens betydelse vid introduktion av algebra - med åldersaspekten som betydande faktor

DSpace Repository

Symbolens betydelse vid introduktion av algebra - med åldersaspekten som betydande faktor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Symbolens betydelse vid introduktion av algebra - med åldersaspekten som betydande faktor
Author Ekman, Linda ; Zettergren, Caroline
Date 2006-02-09
Swedish abstract
Vi har funderat över hur vi som blivande lärare skulle kunna förbättra elevernas förståelse inom algebra. Syftet med detta arbete var att ta reda på vad symbolen har för betydelse vid algebraräkning och huruvida det kan vara givande att introducera pre-algebra i större utsträckning i tidigare årskurs. Med symbol menar vi det tecken som representerar den okända variabeln i algebra. För att undersöka detta har en observationsstudie genomförts i årskurs fem och två tester i årskurs två och sju. Sammanlagt deltog 178 elever. Undersökningarna visade att valet av symbol har viss betydelse, men är dock ej helt avgörande, i synnerhet i grundskolans tidiga år. Vidare visade studien att barn i årskurs två är mogna för pre-algebra, vilket betyder att den kan introduceras i större utsträckning redan då. För att underlätta övergången från pre-algebra till algebra kan läraren variera valet av symbol. Förslagsvis en symbol det går att skriva inuti till att börja med, för att sedan successivt skifta till en symbol som ej går att skriva i.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject algebra
grundskoleelever
pre-algebra
symbol
tidsaspekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/2018 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics