Elevers inställning till kamratbedömning inom fysik

DSpace Repository

Elevers inställning till kamratbedömning inom fysik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers inställning till kamratbedömning inom fysik
Author Nordin, Fredrik
Date 2015
Swedish abstract
I detta arbete undersöktes vilka åsikter gymnasieelever uttrycker om formativ kamratbedömning inom fysikundervisningen. Under tre lektioner fick eleverna jobba med kamratbedömning och under en fjärde lektion delge sina åsikter via en enkät med öppna frågor. Svaren från enkäten bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys. Totalt bildades 15 kategorier. Bland dessa kategorier motsvarades flera av kategorier som bildats i tidigare undersökningar inom andra ämnesområden. Exempel på sådana kategorier var; att eleverna får insyn i bedömning och att de tycker att det är nyttigt att se andra elevers arbeten. Bland exempel på nya kategorier kan nämnas att eleverna inte litar fullt ut på en kamrats förmåga att bedöma.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Formativ bedömning
Kamratbedömning
Fysik
Gymnasieskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/20195 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics