Den som äger en trädgård och en boksamling saknar intet - Om begreppet ”läsförståelse” och undervisning i läsförståelsestrategier i den svenska gymnasieskolan

DSpace Repository

Den som äger en trädgård och en boksamling saknar intet - Om begreppet ”läsförståelse” och undervisning i läsförståelsestrategier i den svenska gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den som äger en trädgård och en boksamling saknar intet - Om begreppet ”läsförståelse” och undervisning i läsförståelsestrategier i den svenska gymnasieskolan
Author Sotiriou Hallberg, Siri
Date 2016
English abstract
This essay is an advanced degree level project, written as a major consisting of 300 credits at Malmö University. The purpose of this study has been to highlight the matter of how teachers in a Swedish upper secondary school are discussing and teaching their students reading comprehension. The questions asked is: • Is there a consensus to be found in how the interviewed teachers in swedish language in the upper secondary school defines the concept of ”reding comprehension”? • What didactical considerations do these teachers make when they work with strategies for an improved reading comprehension among their pupils? Previous studies shows that students graduate from elementary school without satisfying capacity to read, understand and to make sense of different texts. The qualitative method used in the empirical study investigates how three teachers with swedish language and literature as their main subject defines the concept of reading comprehension and how these teachers are working with different methods to improve the reading comprehension of the students. The result shows that the approached teachers defines the factors that are essential to develope and improve reading comprehension, but not reading comprehension as a concept. Further more, the teachers are using didactically motivated methods to work with and improve their students reading comprehension, but with different theoretical reasons and with a varied degree of theoretical rootedness.
Swedish abstract
Denna studie är ett examensarbete på avancerad nivå med inriktning mot gymnasieskolan i fördjupningsämnet svenska och lärande. Syftet med studien har varit att undersöka vilka olika dimensioner begreppet ”läsförståelse” kan ha för lärare i svenska på gymnasiet samt att belysa vilka strategier dessa lärare använder för att träna sina elever i läsförståelse. De frågor som ligger till grund för min undersökning är: • Finns det en enighet i hur de intervjuade lärarna i svenska på gymnasiet definierar begreppet ”läsförståelse”? • Hur arbetar dessa lärare didaktiskt med läsförståelsestrategier i sin undervisning? Läsförståelse är en förmåga som flera av de elever som börjar gymnasiet inte till fullo har tillgodogjort sig i grundskolan och vikten av att även under gymnasietiden medvetet arbeta med strategier för läsförståelse belyses. Metoden som används är kvalitativa intervjuer med tre gymnasielärare med svenska som huvudämne i sin lärarexamen. Utifrån detta empiriska material vill jag visa hur de intervjuade lärarna definierar begreppet läsförståelse samt vilka didaktiska överväganden dessa lärare gör då de planerar sin undervisning med fokus på läsförståelseträning. Resultatet visar att de intervjuade lärarna definierar de faktorer som ligger till grund för att utveckla elevernas läsförståelse, men att läsförståelse som begrepp (utifrån PISA-testets definition) inte belyses under intervjuerna. Vidare arbetar samtliga intervjuade lärare med läsförståelse i sin undervisning, men på varierande grund och utifrån olika didaktiska ställningstaganden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Läsförståelse
Gymnasieskolan
Literacy
Scaffolding
Metakognition
Handle http://hdl.handle.net/2043/20196 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics