”där fler kan passa in” En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med könsidentitetsfrågor i svenskundervisningen.

DSpace Repository

”där fler kan passa in” En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med könsidentitetsfrågor i svenskundervisningen.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”där fler kan passa in” En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med könsidentitetsfrågor i svenskundervisningen.
Author Stenlöf, Saga
Date 2016
Swedish abstract
I denna studie undersöks hur fem gymnasielärare arbetar med inkluderande av transpersoner i svenskundervisningen. Med halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod undersöks lärarnas strategier för att arbeta med denna typ av värdegrundsarbete i den vardagliga undervisningen. Med utgångspunkt i queerteoretiska begrepp analyseras resultatet av intervjuerna. Resultaten visar att samtliga lärare arbetar med genusfrågor på något sätt. Värdegrundsarbete som syftar till att inkludera transpersoner gör dock inte alla lärarna plats för i den dagliga undervisningen. Lärarnas intervjuer visar även på andra viktiga skillnader i arbetssätt, framför allt vad beträffar inställningen till nyttan med att arbeta aktivt för att använda ett mer könsneutralt språk. Undersökningen visar även att det finns attityder som visar sig i interaktionen elever emellan, som speglar vikten av att det att vara manlig eller kvinnlig delas upp i en binär relation. Denna uppdelning utgör norm och kan upplevas kränkande för en elev som är transperson. Transpersoner kan uppleva både andra elevers sätt att uttrycka sig och lärares undvikande av svåra ämnen, samt ovilja att använda könsneutrala pronomen, som exkluderande. Den primära slutsatsen är att lärarna vill ha och behöver fortbildning inom hbtq-frågor, dels för att bemöta elevernas jargong och dels för att inte av misstag göra mer skada än nytta, kort sagt kunna arbeta mer normkritiskt i svenskundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject hbtq
hen
inkludering
könsidentitet
könsneutralt språk
normkritik
queerteori
svenskundervisning
transinkluderande
transperson
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/20201 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics