Nyanlända elevers syn på kartläggning

DSpace Repository

Nyanlända elevers syn på kartläggning

Details

Files for download
Icon
Newly arrived ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända elevers syn på kartläggning
Author Nouri, Talar ; Amawi, Mona
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka nyanlända elevers uppfattning om kartläggning av deras tidigare kunskaper. Samt undersöka nyanlända elevers syn på den svenska skolan. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju nyanlända elever på en mottagning skola. Alla dessa elever är arabisk talande och kommer från Syrien och Irak. Tre av dem är ensamkommande och resten kom med sina familjer. Eleverna har gått olika länge på mottagning skolan och har olika syn på skolan. Intervju frågorna baserades på elevernas syn på mottagning, kartläggning, samt hinder och möjligheter i skolan. Resultatet visar hur mottagning och kartläggning skötts med fokus på nyanländas inhämtade tidigare kunskaper i sina gamla skolor. Eftersom de flesta nyanlända elever har olika skolbakgrund, språk och kultur, så varierar undervisnings metoder och utslussnings tid. Studien visar också hur nyanlända upplevde sin skolstart, inlärning av det svenska språket och utslussning till sina ordinarie klasser i hemskolan. En slutsats av arbetet visar vikten av att verksam personal i skolan ska vara medvetna om hur nyanlända elever upplever sin skolsituation. Kompetensutveckling behövs för all personal som arbetar med mottagning, kartläggning och undervisning ur ett interkulturellt förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Newly arrived students
Nyanlända elever
Nyanlända elevers syn på kartläggning
Nyanländas kartlägning
Newly arrvied students views about mapping
Handle http://hdl.handle.net/2043/20204 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics