Hur påverkar kunskaperna i svenska som modersmål inlärningen av tyska?

DSpace Repository

Hur påverkar kunskaperna i svenska som modersmål inlärningen av tyska?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur påverkar kunskaperna i svenska som modersmål inlärningen av tyska?
Author Petrovic, Milos
Date 2016
Swedish abstract
Det här examensarbetet har som syfte att undersöka hur elevernas kunskaper i svenska som modersmål påverkar inlärningen av tyska som främmande språk. Det belyser också elevernas olika strategier för inlärning av språkliga strukturer i tyskan som inte kan relateras till svenska. Undersökningen baseras på en enkätundersökning och djupintervjuer med elever på ett gymnasium i Malmö. Jag förankrar arbetet i aktuell forskning om hur man överför språkliga strukturer från svenska som modersmål till tyska som främmande språk. Mina slutsatser är att överföring sker men inte i någon hög grad och att det språkliga sammanhanget är väldigt viktigt för att det ska uppstå en positiv språklig överföring samt att elevernas utveckling på målspråket främjas av att leta efter likheter med modersmålet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject transfer, inlärningsstilar, inlärningstyper, tyskundervisning, ordinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20211 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics