The future e-governments among municipalities

DSpace Repository

The future e-governments among municipalities

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The future e-governments among municipalities
Author Bohm, Johannes ; Holm, Linus
Date 2016
English abstract
Why is there no kind of platform that compiles the available e-services in municipalities? What are the obstacles to the development of this platform? Is there a demand? By examining these issues, we highlight the lack of digital services on the web since it would make every day easier for the citizens. It already exists a few similar concepts, mostly with another focus. Take the Tax Agency, health care, and CSN as example, they all provide a vast amount of e-services. By gathering these e-services on a e-government, several difficulties arises i.e the digital divide. A survey was put together to examine if there was any requests for this digital platform. To illustrate how the digital platform could look, we developed a prototype along with three personas to visualize the concept. As a complement we interviewed a project manager in e-development. He was interviewed mainly because of his expertise on the subject. The surveys shows clearly that there is a demand among the citizens regarding a platform containing e-services.
Swedish abstract
Varför används inte en gemensam digital plattform som sammanställer tillgängliga e-tjänster bland kommuner? Vilka hinder finns det för att en sådan plattform utvecklas? Är det någon efterfrågan? Genom att undersöka frågorna nämnda ovan klarläggs bristen av stöd idag via webben då det skulle underlätta för medborgarna. Det existerar liknande koncept som det spekuleras om, dock inom andra användningsområden och oftast med en fokuserad riktning. Ta skatteverket, vården och centrala studienämnden som exempel, de har allihop ett stort utbud av e-tjänster. Genom att samla en mängd e-tjänster på en gemensam e- förvaltning uppstår en del svårigheter t.ex. den digitala klyftan. Först undersöker vi efterfrågan av plattform som sedan visualiseras med hjälp av en prototyp och personas. Som komplement till detta intervjuaprojektledningen på Malmö stad som är ansvarig för e-utvecklingen. Undersökningarna visar klara tecken på att det finns ett stort intresse bland medborgarna angående en plattform för e-tjänster.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject 24-timmarsmyndigheten
e-government,
e-förvaltning
e- tjänster
digitalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/20218 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics