Träningsbilder på Instagram - En studie om hur exponering av träningsbilder på Instagram påverkar individer utifrån motivation och kroppspåverkan

DSpace Repository

Träningsbilder på Instagram - En studie om hur exponering av träningsbilder på Instagram påverkar individer utifrån motivation och kroppspåverkan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Träningsbilder på Instagram - En studie om hur exponering av träningsbilder på Instagram påverkar individer utifrån motivation och kroppspåverkan
Author Mårtensson, Anna
Date 2016
English abstract
Instagram is today used as a publication channel in many areas, and one of them is training related materials. The essay aims to explore how these images affect individuals based on motivation and body impact, exercise habits and gender. The survey was conducted by sending a questionnaire consisting of 10 questions and the possibility of qualitative responses were given. 155 respondents answered the questionnaire, of which 90 respondents were women and 65 respondents were male. The respondents were aged 15-36. The result of the study shows that exposure of fitness pictures on Instagram has a greater negative body impact than positive. There is a higher negative body effect in individuals who exercise less in comparison to individuals who exercise often at exposure of fitness pictures on Instagram. Joy and visible body related results motivates to exercise, both men and women. From the aspect of training habits shows the results of the study that men who exercise rarely becomes more negatively affected by body images than women. Men who exercise often feel more positively affected by exercise images unlike the women who showed opposite results. The study shows that exercise images on Instagram do not motivate individuals to train but the appreciated aspects by the respondents was joy and physical performance. Training photos on Instagram can have an impact on individuals and it is above all a negative body impact which may be present from exposure of exercise related materials. The negative body impact differs between individuals depending on training habits and sex.
Swedish abstract
Instagram används idag som en publiceringskanal inom många områden och ett av dem är träningsrelaterat material. Uppsatsen syftar till att utforska hur träningsbilder påverkar individer utifrån motivation och kroppspåverkan, träningsvanor och kön. Undersökningen genomfördes med ett enkätutskick bestående av 10 frågor och utrymme för kvalitativa svar gavs. 155 respondenter besvarade enkäten varav 90 respondenter var kvinnor och 65 respondenter var män. Respondenterna var i åldrarna 15-36. Studiens resultat visar att exponering av träningsbilder på Instagram har en större negativ kroppspåverkan än positiv. Det förekommer en högre negativ kroppspåverkan hos individer som tränar mindre i jämförelse till individer som tränar ofta vid exponering av träningsbilder på Instagram. Glädje och synliga kroppsrelaterade resultat motiverar till träning gällande både män och kvinnor. Utifrån aspekten träningsvanor visar studiens resultat att män som tränar sällan blir mer negativt kroppspåverkade av träningsbilder än kvinnor. Män som tränade ofta ansåg sig mer positivt påverkade av träningsbilderna till skillnad från kvinnorna som visade motsatt resultat. Studien visar att träningsbilder på Instagram inte motiverar individer till att träna men de aspekter som uppskattades av respondenterna var glädje och kroppsliga resultat. Träningsbilder på Instagram kan ha en påverkan på individer och det är framförallt en negativ kroppspåverkan som kan förekomma vid exponering av träningsrelaterat material. Den negativa kroppspåverkan skiljer sig åt mellan individer beroende på träningsvanor och kön.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Instagram
Motivation
Kroppsattityd
Kroppspåverkan
Sociala Medier
Facebook
SNS
Handle http://hdl.handle.net/2043/20231 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics