Organisera, dela, visualisera - en studie av visualiseringar som underlag för beslutsprocesser vid hållbar stadsutveckling

DSpace Repository

Organisera, dela, visualisera - en studie av visualiseringar som underlag för beslutsprocesser vid hållbar stadsutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Organisera, dela, visualisera - en studie av visualiseringar som underlag för beslutsprocesser vid hållbar stadsutveckling
Author Fredin, Johanna ; Lindström, Lina
Date 2014
English abstract
This study aims to examine how the use of visualizations may evolve decision making to support holistic solutions and long-term decisions. This is done through a case study of an urban development project. A number of people from the project group and a politician involved with the decision making process were interviewed. Sustainable urban development requires a close collaboration among different disciplines, along with shared understanding and shared action. The empirical analysis indicates that collaborative projects tend to preserve the issues of a sectorized and fragmented organisation. This is due to the fact that actors from different practises bring their own values and approaches into each project. The visual material has a significant function as a boundary object; a way to communicate and to express and share knowledge among a project’s members. The study includes a feasability study with the purpose of developing the function of the boundary objects. The feasibility study covers the idea of developing an interactive map to collect, organize, and visualize information about projects. In this way, the project can be linked to a geographical position and seen in relation to the city's other ongoing projects. This supports an improved overview and creates opportunity to observe, study and analyze processes in individual projects at different levels for a greater common understanding.
Swedish abstract
Med utgångspunkt i hållbarhetsdiskursen syftar uppsatsen att undersöka hur visualiseringars användningsområde kan utvecklas i beslutsprocesser för att stödja mer helhetsorienterade lösningar och långsiktiga beslut. Detta görs utifrån en fallstudie av ett konkret stadsutvecklingsprojekt där ett antal personer ur projektgruppen samt en representant från politiken intervjuas. Inom hållbar stadsutveckling förespråkas praktiköverskridande samverkan, gemensam förståelse och gemensamma insatser. Den empiriska analysen indikerar att samverkansprojekt till viss del tenderar att upprätthålla det så kallade “stuprörsagerandet”, då aktörer från olika praktiker tar med sig de egna gränsdragningarna in i projektet. Det visuella materialet har en betydande funktion som gränsobjekt, ett sätt att kommunicera och uttrycka kunskap. Med fokus på att utveckla funktionen hos de sekundära gränsobjekten har en förstudie genomförts. Förstudien behandlar idén om att låta ett interaktivt kartverktyg samla, organisera och visualisera den information som finns runt ett projekt. På så sätt kan projektet knytas till en geografisk position och studeras i förhållande till stadens övriga pågående projekt. Detta skapar förutsättningar för en bättre överblick och större möjlighet till att följa, studera och analysera processer i enskilda projekt på olika nivåer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 75
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20232 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics