Anorexia Nervosa - patienters upplevelser av mötet med vården

DSpace Repository

Anorexia Nervosa - patienters upplevelser av mötet med vården

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Anorexia Nervosa - patienters upplevelser av mötet med vården
Author Grote, Alina ; Wetterhall, Ellen
Date 2016
English abstract
Background: The number of young women hospitalized for Anorexia Nervosa has tripled since 1990. Research shows that health professionals experience the care of people with Anorexia Nervosa as complicated since the disease progresses individuality. 40 % of patients who drop out of treatment do it because of poor staff attitudes. Aim: To illuminate how people with Anorexia Nervosa experience the nursing care. Method: A literature review based on ten scientific articles with a qualitative approach, which were thematically analyzed. Results: Prospective patients had expectations of getting information, a good refutation and finding themselves again. Both positive and negative experiences were discovered regarding health professional relationships, knowledge, first contact with health services and peers. Patients experienced anxiety and difficulties in the treatment because of ambivalence, control and the environment. Conclusion: A good therapeutic relationship with health professionals facilitated the process of recovery while negative attitudes increased suffering for the patient. More knowledge is needed to improve the care.
Swedish abstract
Bakgrund: Antalet unga kvinnor som vårdas på sjukhus för Anorexia Nervosa har tredubblats sedan 1990. Forskning visar att vårdpersonal anser att vårdandet av personer med Anorexia Nervosa är komplicerat då sjukdomsbilden är individuell. 40 % av patienter som avbryter sin behandling gör det på grund av dåligt personalbemötande. Syfte: Att belysa hur personer med Anorexia Nervosa upplever mötet med vården. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, som tematiskt analyserades. Resultat: Blivande patienter hade förväntningar om att få information, bra bemötande och att hitta tillbaka till sig själva. Både positiva och negativa upplevelser fanns gällande personalrelationer, kunskap, första mötet med vården och medpatienter. Patienter upplevde oro och svårigheter att vårdas på grund av ambivalens, kontroll och miljö. Konklusion: En god terapeutisk relation med personal underlättade tillfrisknadsprocessen medan negativa attityder ökade vårdlidandet för patienten. Mer kunskap behövs för att bättre kunna vårda.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Anorexia Nervosa, Förväntningar, Upplevelser, Vårdrelation.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20235 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics