Att fostra och utbilda elever i behov av särskilt stöd - En fallstudie om användandet digitala hjälpmedel i särskild undervisningsgrupp

DSpace Repository

Att fostra och utbilda elever i behov av särskilt stöd - En fallstudie om användandet digitala hjälpmedel i särskild undervisningsgrupp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att fostra och utbilda elever i behov av särskilt stöd - En fallstudie om användandet digitala hjälpmedel i särskild undervisningsgrupp
Author Manfredsson, Linda
Date 2016
English abstract
This thesis focuses on the use of e-readers and digital tools in a special teaching group where students have been diagnosed with autism. As a part of development, "an available teaching environment in a digital school", at the school in question, all students in the group gained access to their own e-readers. Simultaneously with this introduction the teachers in the group report that the goal attainment increased, and that they felt that it had led to a more pleasurable learning. The method is semi-structured qualitative interviews with three teachers to try to identify the success factors they see and that is believed to have led to the increased achievement. The results that came to excel in interviews was that it was hard to discern individual factors since it involves multiple interacting factors.
Swedish abstract
Detta examensarbete fokuserar på användandet av läsplattor och digitala hjälpmedel i en särskild undervisningsgrupp där eleverna har diagnosen autism. Som en del i utvecklingsarbetet, ”en tillgänglig lärmiljö i en digital skola”, på skolan i fråga har alla elever i gruppen fått tillgång till egna läsplattor. Samtidigt som detta införts rapporterar undervisande lärare i gruppen att måluppfyllelsen ökat och att de upplever att det är ett mer lustfyllt lärande. Metoden är semistrukturerade kvalitativa intervjuer med undervisande lärare för att försöka identifiera vilka framgångsfaktorer de ser som tros ha lett till den ökade måluppfyllelsen. Det resultat som kom att utmärka sig i intervjuerna var att det inte gick att urskilja enstaka faktorer utan att det handlar om flera samverkande faktorer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject ADHD
autismspektrat
hjälpmedel
IKT
läsplattor
särskild undervisningsgrupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/20238 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics