Miljörelaterad skepsis och förnekelse– en studie angående skillnader mellan mäns och kvinnors hanterande och uppfattande av miljöproblem

DSpace Repository

Miljörelaterad skepsis och förnekelse– en studie angående skillnader mellan mäns och kvinnors hanterande och uppfattande av miljöproblem

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Miljörelaterad skepsis och förnekelse– en studie angående skillnader mellan mäns och kvinnors hanterande och uppfattande av miljöproblem
Author Johansson, Johanna
Date 2016
English abstract
Many human activities cause environmental issues that can result in irreversible and serious consequences for all living things. Cognitive, emotional and economic barriers constitute a hotbed for environmental skepticism and denial. In this study, the focus is on the degree to which Swedish men and women are skeptical or in denial in relation to environmental issues. Other studies concerning this show that men are somewhat more skeptical and deny somewhat more in relation to environmental issues than women. The methods used in this study is a questionnaire and additional semi-structured interviews. The overall result confirms by and large the results of the other studies concerning this and shows that men are somewhat more likely than women to deny and to be skeptical in relation to environmental issues.
Swedish abstract
Många mänskliga aktiviteter skapar miljöproblem som kan resultera i irreversibla och allvarliga konsekvenser för allt levande. Kognitiva, emotionella och ekonomiska barriärer utgör en grogrund för miljörelaterad skepsis och förnekelse. Denna studie fokuserar på till vilken grad svenska män respektive kvinnor är skeptiska eller förnekar i förhållande till miljöproblem. Andra studier som gjorts kring detta visar på att män är något mer skeptiska och förnekar något mer i förhållande till miljöproblem än kvinnor. Metoderna som använts i denna studie är enkät och kompletterande semi-strukturerade intervjuer. Det totala resultatet bekräftar i stort sätt de andra studiernas resultat och lyder att män i något högre grad än kvinnor förnekar och är skeptiska i relation till miljöproblem.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Environmental skepticism
Denial
Environmental issues
Skepsis
Förnekelse
Miljöproblem
Handle http://hdl.handle.net/2043/20254 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics