Ytbehandlingsmetoder och deras påverkan av bindningsstyrkan mellan translucent Y-TZP och ett adhesivt cement.

DSpace Repository

Ytbehandlingsmetoder och deras påverkan av bindningsstyrkan mellan translucent Y-TZP och ett adhesivt cement.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ytbehandlingsmetoder och deras påverkan av bindningsstyrkan mellan translucent Y-TZP och ett adhesivt cement.
Author Kafafi, Kholod ; Hes, Svitlana
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning Inledning Translucent yttriumoxidstabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid (Y-TZP), med dess estetik och höga hållfasthet är ett vanligt materialval i samband med protetisk behandling. Oxidkeramer innehåller inte kiseloxid som främjar kemisk bindning vid adhesiv cementering men det finns olika ytbehandlingsmetoder som kan öka bindningsstyrkan mellan Y-TZP och adhesiva cement. Två ytbehandlingssätt nämns i befintlig litteratur; sandblästring och tribokemisk kiseltäckning. Syfte och hypotes Syftet med föreliggande studie är att undersöka bindningsstyrkan mellan translucent Y-TZP och ett adhesivt cement efter att translucent Y-TZP ytbehandlats med tre olika ytbehandlingsmetoder; endast silanisering, sandblästring och silanisering eller tribokemisk kiseltäckning och silanisering. Hypotesen var att det kommer att finnas en signifikant skillnad mellan grupperna, där gruppen med tribokemisk kiseltäckning resulterar i högre bindningsstyrka för att det skapar både en mikromekanisk retention och kemisk bindning till ett adhesivt cement. Material och metod Sammanlagt framställdes 30 mikrostavar av translucent Y-TZP, endast mikrostavar med sandblästing och tribokemisk kiseltäckning framställdes. Mikrostavarna termocyklades (5000 cykler i två vattenbad 5±2°C respektive 55±2°C). Bindningsstyrkan utvärderades med mikrodraghållfasthetstest (MBST) och brottytorna analyserades i mikroskop för att klassificera adhesiva eller mixade frakturer. Resultat Medelvärdet för gruppen med sandblästring var 37,4 MPa och för grupp en med tribokemisk kiseltäckning var 25,4 MPa. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan grupperna i bindningsstyrka. Båda grupperna visade mest adhesiva frakturer och några mixade frakturer. Bindningsstyrkan för gruppen med endast silanisering gick inte att utvärdera då provkroppar inte gick att framställa. Slutsats Utifrån föreliggande studies begränsningar kan följande slutsats dras: Ytbehandling av translucent Y-TZP med sandblästring resulterar i en ökad bindningsstyrka mellan translucent Y-TZP och ett adhesiv cement. Föreliggande studie påvisar att fabrikantens rekommendationer bör följas.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Ytbehandling
Translucent Y-TZP
Tribokemisk kiseltäckning
Sandblästring
microstavar
Handle http://hdl.handle.net/2043/20269 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics