Påverkan på litiumdisilikats böjhållfasthet med och utan förvärmning av presskolv och presspuck

DSpace Repository

Påverkan på litiumdisilikats böjhållfasthet med och utan förvärmning av presskolv och presspuck

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Påverkan på litiumdisilikats böjhållfasthet med och utan förvärmning av presskolv och presspuck
Author Lindwall, Marcus ; Olsson, Gunnar
Date 2014
Swedish abstract
Inledning: För dentala ändamål finns idag en rad helkeramiska alternativ på marknaden. Ett vanligt förekommande material är det litiumdisilikatbaserade IPS e.max® Press, en glaskeram som används på de tandtekniska laboratorierna för framställning av protetiska konstruktioner genom pressteknik. Ett problem är att materialet ibland inte fyller ut formen, vilket ger en misslyckad pressning och objekten går förlorade. En idé finns att detta kan undvikas genom förvärmning av främst presskolv men även presspuck. Detta förfarande rekommenderas dock inte av fabrikanten. Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida förvärmning av presskolv och presspuck påverkar böjhållfastheten i pressade litiumdisilikatkroppar, samt huruvida förvärmning av presskolv och presspuck påverkar kristallstrukturen i materialet. Material och metod: Sextio cylindriska provkroppar, med en konnektor med radien 1,5mm, framställdes i det litiumdisilikatbaserade materialet. Provkropparna delades in i tre grupper (n=20), där variablerna var förvärmning av presskolv (FK), förvärmning av presskolv och presspuck (FKP) samt en kontrollgrupp som följde fabrikantens anvisningar. Ett trepunkts böjprov utfördes på samtliga provkroppar. Brottytan SEM-analyserades för att upptäcka eventuella skillnader i ytans kristallstruktur. Resultat: Medelvärdet i Newton och standardavvikelsen (±SD) avseende böjhållfasthet var följande: Kontrollgrupp 255N (±26), FK 253N (±22) och FKP 252N (±29). Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Inga skillnader i ytans kristallstruktur kunde ses i SEM-analysen. Slutsats: Inom ramen för föreliggande studies begränsningar kan följande slutsats dras: • Den litiumdisilikatbaserade keramen IPS e.max® Press påverkas inte vad gäller böjhållfasthet eller avseende materialstruktur av förlängd värmebehandling av presskolv och presspuck.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Litiumdisilikat
E.max Press
Böjhållfasthet
Värmebehandling
Glaskeram
Handle http://hdl.handle.net/2043/20278 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics