”i de klasser där det verkligen skulle behövas att man diskuterar känsligare frågor kan man bara spä på problemen.” Klassrumsdiskussioner i samhällskunskapsämnet på gymnasiet.

DSpace Repository

”i de klasser där det verkligen skulle behövas att man diskuterar känsligare frågor kan man bara spä på problemen.” Klassrumsdiskussioner i samhällskunskapsämnet på gymnasiet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”i de klasser där det verkligen skulle behövas att man diskuterar känsligare frågor kan man bara spä på problemen.” Klassrumsdiskussioner i samhällskunskapsämnet på gymnasiet.
Author Forsang, Malin
Date 2016
Swedish abstract
Klassrumsdiskussioner i samhällskunskapsämnet på gymnasiet kan vara både ett givande och problematiskt inslag i undervisningen, särskilt om eleverna har åsikter som strider mot skolans värdegrund. I den här uppsatsen intervjuas sex samhällskunskapslärare om hur de resonerar kring förutsättningar för, användande och hantering av klassrumsdiskussioner i ämnet. Analysen av intervjuerna har formats efter teorin om deliberativa samtal och visar att den är det ideal lärarna har för diskussionerna. Samtidigt uttrycker lärarna att det finns många problem med att nå dit, särskilt på yrkesförberedande program där eleverna ofta uttrycker åsikter som strider mot värdegrunden och att de inte accepterar de grundläggande reglerna för ett deliberativt samtal. Ett annat problem som lärarna upplever är att eleverna har en mängd åsikter som de inte har argument eller fakta som talar för. En bristande källkritisk kunskap hos eleverna kan vara en bidragande orsak till detta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Deliberativa samtal
diskussioner
gymnasiet
klassrumsklimat
samhällskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/20288 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics