Attityder till och metoder för tvåspråkig undervisning på fyra gymnasieskolor i Paraguay

DSpace Repository

Attityder till och metoder för tvåspråkig undervisning på fyra gymnasieskolor i Paraguay

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder till och metoder för tvåspråkig undervisning på fyra gymnasieskolor i Paraguay
Author Wikström, Josef
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att genom lärares och skolledares beskrivning av den tvåspråkiga undervisningen i Paraguay få en förståelse för de attityder, de didaktiska ställningstaganden samt det lokala, regionala och nationella utvecklingsarbete en tvåspråkig undervisning måste ta hänsyn till. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om tvåspråkig undervisning och språkutvecklande arbetssätt såväl internationellt som i Sverige. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag se: - vilka didaktiska redskap skolorna använde sig av i den tvåspråkiga undervisningen - vad målet var med den tvåspråkiga undervisningen - hur skolpersonalen tyckte att undervisningen fungerade - vilka lärdomar den svenska skolan skulle kunna ta med sig från Paraguay Arbetet utgår från handböcker och annan litteratur kring erfarenheter av tvåspråkig undervisning och hur man på bästa sätt kan organisera en sådan undervisning. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att det saknas många delar för att den tvåspråkiga undervisningen på bästa sätt ska kunna användas i det dagliga arbetet, men att den tvåspråkiga undervisningen har lyckats med sitt primära mål - att stärka guaranís roll i samhället och bland elever och föräldrar. Studien kommer också fram till att det vid arbete med tvåspråkighet i undervisningen krävs: 1) En samsyn kring den språkliga varianten. Vilken variant av språket är det som ska läras ut? 2) Det måste finnas god tillgång på väl utarbetat läromedel på språket i fråga. 3) Skolpersonalen måste vara, och känna sig, kompetenta att undervisa och kommunicera på språket. Däremot är det inte en nödvändighet att båda språken har en stark och positiv ställning i landet vid införandet, eftersom det förändras i takt med att språket ges plats i undervisningen och samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject bilingualism
didaktik
intervjustudie
Paraguay
tvåspråkighet
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20313 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics