Motivation på tekniska gymnasieprogram

DSpace Repository

Motivation på tekniska gymnasieprogram

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation på tekniska gymnasieprogram
Author Löfberg, Ola
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka elevernas studiemotivation på teknikprogrammet respektive el- och energiprogrammet. På vilka sätt skiljer sig elevernas studiemotivation mellan dessa program? Vilka är orsakerna? Vilka åtgärder kan öka låg studiemotivation? Metoderna som använts för att samla data till denna studie är enkät till 40 stycken elever tillsammans med intervjuer med fem utav lärarna. Elevers studiemotivation verkar sammantaget vara till positiva delen övervägande, om man frågar eleverna. Skillnaden mellan teknikprogrammet och el-programmet är mycket liten. Lärarna tycker lite annorlunda. De anser snarare att studiemotivationen är något högre på teknikprogrammet. Bland elprogrammets elever dominerar deras motiv och framtiden av yrket och att arbeta för att stå på egna ben. De flesta ser sin roll som verksam i arbetslivet som nästa punkt efter skolan. Detta är också till viss del vad som motiverar dem till studier. För teknikprogrammets elever är det egna intresset och vidare studier det som upptar största delen av deras svar. Det är också naturligt att det finns avvikelser beroende på om eleverna känner att de hamnat på rätt program eller inte. Elevers val och väg igenom studier är komplex. Slumpen och sociala omständigheter är ett par av de faktorer som stakar ut vägen. Finns det interna intresset kan det leda till formulerade mål. Utifrån dessa skapas en målsträvan om värdet visar sig vara högt nog för att med högre sannolikhet lyckas och undvika misslyckande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject Motivation
målsträvan
vilja
intresse
orsaker
åtgärder
Handle http://hdl.handle.net/2043/20315 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics