Religionskunskapsämnets relevans i ett sekulariserat samhälle / The relevance of Religion Education in a secular society

DSpace Repository

Religionskunskapsämnets relevans i ett sekulariserat samhälle / The relevance of Religion Education in a secular society

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title Religionskunskapsämnets relevans i ett sekulariserat samhälle / The relevance of Religion Education in a secular society
Author Roos Bergman, Johanna ; Omerhodzic, Belmina
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att först och främst ta reda på om dagens elever verkligen är sekulariserade. Oberoende om svaret är ja eller nej vill vi ta reda på hur detta påverkar religionsundervisningen. Dessutom vill vi ta reda på hur vi, som blivande ämneslärare i religionskunskap, kan göra religionsundervisningen så vardagsanpassad som möjligt? För att få svar på våra frågeställningar har vi först sammanställt tidigare forskning för att ge en överblick kring var den pågående forskningen står om ämnet. Den tidigare forskningen behandlar den pågående diskussionen kring om Sverige, och övriga Europa är sekulariserat eller inte. Dessutom har vi definierat olika begrepp relevanta för vår undersökning. Styrdokumenten har även beskrivits för att ge en överblick kring den förändring den har genomgått i önskan om att göra den så vardagsaktuell som möjligt. Slutligen har vi beskrivit olika pedagogiska redskap för vilka har en viktig del i religionsundervisningen. Vår egen undersökning har genomförts med såväl lärare som elever i årskurs 8-9 för att få reda på om sekulariseringen råder i deras skola samt vad både lärare och elever anser om ämnet religionskunskap. Svaren har vi analyserat i relation till tidigare forskning för att slutligen komma fram till ett resultat. Resultatet visar att sekulariseringen råder främst på skolor som inte har någon mångkultur i relation till etnicitet och tro. Men oberoende på om sekulariseringen är stark eller inte tycker eleverna överlag att religionsundervisningen är något positivt som de beskriver som ett spännande och roligt ämne. Slutligen kommer vi fram till att lärarna många gånger saknar redskapen för att vardagsanpassa undervisningen till eleverna. Detta framkommer även av eleverna som överlag svarat att de anser att religionsundervisningen inte relaterar till deras liv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 99
Language swe (iso)
Subject sekularisering, religionsbegreppet, mångkultur, nyreligiositet, privatreligiositet, läroplan/styrdokument, religionsdidaktik, metodik, pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/20325 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics