Bedömning av språklig nivå baserad på processbarhetsteorin- En undersökning om processbarhetsteorin går att använda för att identifiera nyanlända elevers grammatiska språknivå

DSpace Repository

Bedömning av språklig nivå baserad på processbarhetsteorin- En undersökning om processbarhetsteorin går att använda för att identifiera nyanlända elevers grammatiska språknivå

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bedömning av språklig nivå baserad på processbarhetsteorin- En undersökning om processbarhetsteorin går att använda för att identifiera nyanlända elevers grammatiska språknivå
Author Kamonlak, Sällberg
Date 2016
Swedish abstract
Denna uppsats är en undersökning av två nyanlända elevgrupper på språkintroduktion, där jag tagit hjälp av den så kallade processbarhetsteorin som verktyg för att bedöma deras språkutveckling. Dessutom vill jag genom undersökningen ta reda på om eleverna verkligen placerats i rätt undervisningsgrupp. Analysen utgår från att hitta ett bra verktyg som är tänkt att underlätta pedagogens arbete med nyanlända elever. Undersökningen har använts teorins språkutvecklingsnivåer och därmed fungerar detta också som ett analysverktyg i undersökningen. För att kunna göra en bedömning av var språkinlärarna befinner sig i sin språkutveckling använder sig denna undersökning av texter som skrivits av 15 personer med svenska som andraspråk.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Andraspråksinlärning, interimspråk, nyanlända, processbarhetsteorin, språkintroduktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/20384 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics