Fantasi och kreativitet i leken- vägen till språkutveckling

DSpace Repository

Fantasi och kreativitet i leken- vägen till språkutveckling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fantasi och kreativitet i leken- vägen till språkutveckling
Author Hallenberg, Slawomira Anna
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att få en fördjupad kunskap om hur fantasi och kreativitet i olika lekaktivite-ter fungerar som en språkutvecklande situation. Arbetet är baserat på en kvalitativ metod i form av observationer som genomfördes med hjälp av kamera och anteckningar. I undersök-ningen deltog barn i åldern fyra till fem år, från en förskola i en ort mellan Malmö och Lund. Texten baseras på ett sociokulturellt perspektiv, där lärande sker i samspel inom ramen för ett socialt sammanhang och tidigare forskning. Resultatet visar att barnen använder fantasi och kreativitet under dagen i olika lekaktiviteter som t.ex. fantasilek, rollek, rita och konstruktions-lek. Detta uppstår genom återkoppling till egna upplevelser. Det framkommer även att begrep-pen fantasi, kreativitet och språkutveckling förs samman genom att i fantasilekar vågar barn prata mer allsidigt inför de andra, uttrycker sina åsikter och idéer, vilket leder till att deras ordförråd utvecklas. Barn som använder sig av fantasi och kreativitet i olika lekaktiviteter kan skapa proximala utvecklingszoner, med andra ord, möjligheter till lärande. Slutligen kan man konstatera att fantasi och kreativitet är en betydelsefull del av ett barns utveckling, och därför är det viktig att inte glömma bort det som är grundläggande för förskolans funktion, det vill säga, leken.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject fantasi, kreativitet, lek, språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20389 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics