Posttraumatiska stressymptom hos förskolebarn

DSpace Repository

Posttraumatiska stressymptom hos förskolebarn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Posttraumatiska stressymptom hos förskolebarn
Author Åslund, Hannah
Date 2016
Swedish abstract
Posttraumatiska stressyndrom (PTSS) är en diagnos som hittills har omfattat vuxna, men på senare år även kommit att gälla barn som upplevt traumatiska händelser. Syftet med studien är att belysa PTSS och ge en förklaring av vad diagnosen innebär. Jag vill också dra relevanta slutsatser för förskolan. Det teoretiska underlaget är hämtat från forskning kring ämnet och har analyserats i ett förskoleperspektiv. Studiens empiriska underlag är en enkätstudie. Resultatet av enkätstudien omfattar uttalanden som till viss del stärker forskarnas påpekanden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Anknytning
PTSS
Krigstrauma
Förskollärare
Trygghet
Bemötande
Handle http://hdl.handle.net/2043/20392 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics