Barns erfarenheter av övergångar från förskola till förskoleklass- Children´s experiances of transitions from kindergarten to preeschool

DSpace Repository

Barns erfarenheter av övergångar från förskola till förskoleklass- Children´s experiances of transitions from kindergarten to preeschool

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns erfarenheter av övergångar från förskola till förskoleklass- Children´s experiances of transitions from kindergarten to preeschool
Author Johansson Häll, Linda
Date 2016
Swedish abstract
Övergångar mellan olika skolformer innebär förändringar. Vad övergången från förskola till förskoleklass innebär utifrån barns perspektiv med kamratrelationer och pedagogers arbete med relationer är grunden för min studie. Arbetet är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som underlag. Det medverkade 12 barn i förskoleklass och fyra förskollärare. I analysen utgår jag från teorier kring övergångskompetens, kamratrelationer och kamratkultur. Den aktuella studien visar barns syn på kamratrelationer i övergångar. Kamratrelationer är det barnen påtalar som viktigast i sin nya tillvaro i förskoleklass. Att skapa en ny gemenskap och nya relationer är det barnen lägger mest vikt vid. Studien visar att barn har erfarenheter av övergångar i förskolan och kan därmed utveckla en viss övergångskompetens, vilka de eventuellt har en viss nytta av i övergången till förskoleklass och vidare till årskurs 1. Pedagogernas arbete i förskolan är förebyggande i syftet att låta barnen bli mer självständiga och förberedande inför övergången med besök på skolan. Förskollärarna i förskoleklass arbetar med kamratrelationer genom olika samarbetsövningar. De ger barnen verktyg för ett relationsskapande och en tillhörighet i den nya gruppen, barnen får därmed förutsättningar att skapa en ny kamratkultur. Nyckelord: Förskoleklass, identitetsskapande, kamratkultur, kamratrelationer, övergångar
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Förskoleklass, identitetsskapande, kamratkultur, kamratrelationer,övergångar
Handle http://hdl.handle.net/2043/20398 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics