Korvtornen i lika-mycket-landet

DSpace Repository

Korvtornen i lika-mycket-landet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Korvtornen i lika-mycket-landet
Author Danell, Eva ; Holmdal, Camilla
Date 2016
Swedish abstract
Studien syftar till att synliggöra pedagogers styrning av barnen under måltiden ur ett maktperspektiv. Vi har utgått från följande frågeställningar i denna studie. Vad är det som styrs under måltiden? Hur styrs barnen under måltiden? För att kunna undersöka dessa frågor vände vi oss till två närbelägna förskolor och frågade om de ville delta i vår studie. Då alla samtyckeslappar var insamlade började vår resa. För att få mer djup i studien använde vi oss av två olika insamlingsmetoder. Metoderna var observation via filmning och pedagogintervjuer. Efter insamlandet av vårt empiriska material transkriberade och tematiserade vi det. Då vi analyserade vår empiri såg vi mycket av Foucaults teorier om makt och styrning. Vi har tematiserat olika styrningstekniker som vi har tagit fasta på och utgått ifrån när vi analyserat vårt material. Resultatet visar att miljön och pedagogerna styr barnens agerande bort från det felaktiga beteendet mot det önskvärda beteendet. Vi ser en styrning mot en grupphomogenisering och framtida goda samhällsmedborgare
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject fostran
förskolan
makt perspektiv
måltiden
normer
pedagoger
styrningstekniker
Handle http://hdl.handle.net/2043/20402 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics