Estetiska uttrycksformer i förskolan - strategier för barns språkutveckling

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i förskolan - strategier för barns språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Estetiska uttryck ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Estetiska uttrycksformer i förskolan - strategier för barns språkutveckling
Author Barkhamn Tarasz, Nina
Date 2015
Swedish abstract
Barkhamn Nina (2015). Estetiska uttrycksformer i förskolan – strategier för barns språkutveckling. Förskollärarutbildningen, Malmö högskola. Detta examensarbete har sitt syfte genom att undersöka om pedagoger inom förskoleverksamheten arbetar med de estetiska uttrycksformerna i samband med barns språkutveckling, för att på så vis kunna bidra till barnens utveckling och lärande i enlighet med förskolans strävandemål. I min studie har jag utgått från att se barnen ur ett sociokulturellt perspektiv då det är relevant till mitt ämne som studien baserar sig på. Jag använder mig av aktuell forskning och teori, observationer samt kvalitativa intervjuer med pedagoger på två olika förskolor i Malmö. Pedagogerna beskrev i de kvalitativa intervjuerna vikten av användningen av pedagogisk dokumentation i förskolan som verktyg för att möjliggöra och synliggöra barnens språkutveckling vid estetiska uttrycksformer. Pedagogerna som intervjuades var överens om att estetiska uttrycksformer i förskolan var ett gynnsamt sätt för barnen att utveckla sin språkutveckling, och var även överens om att de inte används i så stor utsträckning som det skulle kunna göras. Resultatet av min studie visade mig att estetiska uttrycksformer används som ett redskap för stimulans av barns språkutveckling, men att det skulle kunna användas mer i verksamheten. De estetiska uttrycksformer som förekom mest i de två olika förskolorna jag genomförde min studie på var teater, rollspel och musik, sång rim och ramsor.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Estetiska uttrycksformer, förskola, pedagogisk dokumentation, rollspel, språkutveckling, sång, rim och ramsor, teater
Handle http://hdl.handle.net/2043/20407 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics