Barns tankar om musikundervisning

DSpace Repository

Barns tankar om musikundervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns tankar om musikundervisning
Author Kronhamn, Kalle ; Kuulme, Anders
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka barnens egna syn på skolans musikundervisning i förhållande till sin egen musiksmak? Vi har intervjuat barn i årskurs tre och fyra om deras musiklektioner samt deras personliga musiksmak. Den huvudsakliga frågeställning vi har utgått från är "Hur ser barn på musikundervisningen i förhållande till sin egen musiksmak?". Vi har kommit fram till att nästan alla barnen som ingått i vår undersökning är nöjda med musikundervisningen men att de samtidigt vill att den ska innehålla mer populärmusik
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musikundervisning
populärmusik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2041 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics