Vägen till samverkanssäkrad utbildning

DSpace Repository

Vägen till samverkanssäkrad utbildning

Details

Files for download
Icon
Metoder och strategier
Icon
Möjligheter och ...
Overview of item record
Publication Report
Title Vägen till samverkanssäkrad utbildning
Author Alm, Anna-Karin ; Esbjörnsson, Mattias ; Jacobsson, Andreas ; Ramsten, Anna-Carin ; Rehme, Jakob ; Reinhold, Mats ; Sjögren, Karin ; Sörensson, Victoria ; Topgaard, Richard ; Ahlgren Moritz, Charlotte ; Christersson, Cecilia ; Marell, Agneta ; Värbrand, Peter
Date 2016
Swedish abstract
Kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och andra aktörer i samhället är viktigt för att vi ska kunna möta morgondagens utmaningar. Man måste arbeta över sektorsgränser, inte bara inom forskning utan också inom utbildning. “Vägen till samverkanssäkrad utbildning: metoder och strategier” handlar om hur samverkan kan integreras i högre utbildning. Slutsatserna baseras på de erfarenheter som gjorts i projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som letts av lärosätena i Linköping, Malmö och Umeå. Publikationens andra del, “Möjligheter och utmaningar”, berättar ett antal historier ur samverkansvardagen. // Att med andra samhällsaktörer samverka kring utformningen av utbildningsprogram och i undervisningen bidrar till kvalitetsutveckling och säkerställer att utbildningen är till nytta för samhället. Samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. För att man långsiktigt ska kunna integrera samverkan i utbildningsprogram krävs insatser på flera nivåer. Till exempel måste lärosätesledningar ta tydlig ställning i samverkansfrågan i sina styrdokument, och samverkansaspekten måste vara en självklar del av lärosätets kvalitetssäkringssystem. Det krävs också att ledningen för fakulteter och institutioner utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan. Vidare bör samverkan ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling, och lärosätena bör också uppmärksamma och belöna framgångsrikt samverkansarbete. Slutligen bör politiker och departement utforma ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena.
Publisher Malmö högskola
Umeå universitet
Linköpings universitet
ISBN 978-91-7104-673-4
978-91-7104-675-8
Language swe (iso)
Subject samverkan
högre utbildning
offentlig sektor
näringsliv
idéburen sektor
utbildningsprogram
utbildningskvalitet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/20440 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics