Vägen till samverkanssäkrad utbildning

DSpace Repository

Vägen till samverkanssäkrad utbildning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Alm, Anna-Karin
dc.contributor.author Esbjörnsson, Mattias
dc.contributor.author Jacobsson, Andreas
dc.contributor.author Ramsten, Anna-Carin
dc.contributor.author Rehme, Jakob
dc.contributor.author Reinhold, Mats
dc.contributor.author Sjögren, Karin
dc.contributor.author Sörensson, Victoria
dc.contributor.author Topgaard, Richard
dc.contributor.author Ahlgren Moritz, Charlotte
dc.contributor.author Christersson, Cecilia
dc.contributor.author Marell, Agneta
dc.contributor.author Värbrand, Peter
dc.date.accessioned 2016-04-04T09:57:17Z
dc.date.available 2016-04-04T09:57:17Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-7104-673-4
dc.identifier.isbn 978-91-7104-675-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20440
dc.description Kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och andra aktörer i samhället är viktigt för att vi ska kunna möta morgondagens utmaningar. Man måste arbeta över sektorsgränser, inte bara inom forskning utan också inom utbildning. “Vägen till samverkanssäkrad utbildning: metoder och strategier” handlar om hur samverkan kan integreras i högre utbildning. Slutsatserna baseras på de erfarenheter som gjorts i projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som letts av lärosätena i Linköping, Malmö och Umeå. Publikationens andra del, “Möjligheter och utmaningar”, berättar ett antal historier ur samverkansvardagen. // Att med andra samhällsaktörer samverka kring utformningen av utbildningsprogram och i undervisningen bidrar till kvalitetsutveckling och säkerställer att utbildningen är till nytta för samhället. Samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. För att man långsiktigt ska kunna integrera samverkan i utbildningsprogram krävs insatser på flera nivåer. Till exempel måste lärosätesledningar ta tydlig ställning i samverkansfrågan i sina styrdokument, och samverkansaspekten måste vara en självklar del av lärosätets kvalitetssäkringssystem. Det krävs också att ledningen för fakulteter och institutioner utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan. Vidare bör samverkan ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling, och lärosätena bör också uppmärksamma och belöna framgångsrikt samverkansarbete. Slutligen bör politiker och departement utforma ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena. en_US
dc.format.extent 152
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola en_US
dc.publisher Umeå universitet en_US
dc.publisher Linköpings universitet en_US
dc.subject samverkan en_US
dc.subject högre utbildning en_US
dc.subject offentlig sektor en_US
dc.subject näringsliv en_US
dc.subject idéburen sektor en_US
dc.subject utbildningsprogram en_US
dc.subject utbildningskvalitet en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Vägen till samverkanssäkrad utbildning en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Metoder och strategier
Icon
Möjligheter och ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics