Hur anser lärare att deras roll förändras vid användning av internet/surfplattor i matematikundervisningen samt vilka kompetenser anser de är viktiga?

DSpace Repository

Hur anser lärare att deras roll förändras vid användning av internet/surfplattor i matematikundervisningen samt vilka kompetenser anser de är viktiga?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur anser lärare att deras roll förändras vid användning av internet/surfplattor i matematikundervisningen samt vilka kompetenser anser de är viktiga?
Author Göransson, Emil ; Svensson, David
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vad lärare anser om hur deras roll förändras vid användningen av internet/ surfplattor i matematikundervisningen, vilka kompetenser de anser är viktiga i detta sammanhang samt att jämföra lärarnas åsikter om kompetens med Skolverkets nuvarande arbete med kompetensinsatsers inom IT-området. För att undersöka detta har vi utfört semistrukturerade intervjuer med tre olika lärare samt en person anställd vid Skolverket. Undersökningen utgår från ett fenomenologiskt perspektiv då vi undersöker hur lärarna upplever detta. Vi har även tagit del av tidigare forskning som dels beskriver den inverkan digitala verktyg kan ha på undervisningen dels vad som krävs av läraren dels olika roller som lärarna kan få/ta. Resultatet visade att de tillfrågade lärarna ansåg att de frångått rollen som den primära kunskapskällan till att mer handleda och stötta eleverna. När det gäller vilka kompetenser de anser att lärare bör besitta framkom det genom intervjuerna att de tycker baskunskaper om internet/ surfplattor är ett måste. De anser också att kunskap om hur internet/ surfplattor ska användas pedagogiskt och didaktiskt är viktigt och att lärare bör ha tillgång till kompetensutbildning som inkluderar detta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Internet
surfplattor
kompetens
lärares roll
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20496 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics