”Jag kanske ska ta upp det med fröknarna sen om en stund” : Elevinflytande och demokrati i fritidshemmet ur barns perspektiv

DSpace Repository

”Jag kanske ska ta upp det med fröknarna sen om en stund” : Elevinflytande och demokrati i fritidshemmet ur barns perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Jag kanske ska ta upp det med fröknarna sen om en stund” : Elevinflytande och demokrati i fritidshemmet ur barns perspektiv
Author Franker, Max ; Rohrmüller, Simon
Date 2016
Swedish abstract
Med hjälp av sociokulturella och pragmatiska teorier kopplade till lärande, samt teorier kring sociala relationer, understött av tidigare forskning inom skolan, har elevinflytande och demokrati undersökts i två fritidshem genom intervjuer och observationer. Studien har ämnat undersöka och redogöra för vilket inflytande eleverna upplever att de har i verksamheten, samt deras möjligheter för inflytande och hur det tar sig uttryck. I analysen uppdagas att majoriteten av eleverna upplever att deras inflytande i verksamheten är högst reellt och att deras förslag och åsikter både respekteras och tas till vara på, men att de samtidigt inte upplevs känna till utsträckningen kring sina rättigheter gällande inflytande. Fritidspedagogerna arbetar mycket med att eleverna ska få vara med och utforma verksamheten via både formella och informella kanaler, men att mycket fokus ligger på elevernas förvaltande av den egna tiden och aktiviteter medan miljön inte framstår som lika prioriterad. Studien kommer fram till att även om elevinflytandet är något som genomsyrar de undersökta verksamheterna så behövs ändå fortsatt arbete för att införliva de rättigheter som eleverna har.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Barnperspektiv
Barns perspektiv
Demokrati
Elevinflytande
Sociala band
Handle http://hdl.handle.net/2043/20506 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics