The Representation of Class in Post-Industrial and Multicultural Sweden : Aesthetic-Political Strategies in Kristian Lundberg’s Yarden

DSpace Repository

The Representation of Class in Post-Industrial and Multicultural Sweden : Aesthetic-Political Strategies in Kristian Lundberg’s Yarden

Details

Files for download Overview of item record
Publication BookChapter
Title The Representation of Class in Post-Industrial and Multicultural Sweden : Aesthetic-Political Strategies in Kristian Lundberg’s Yarden
Author Nilsson, Magnus
Editor Björklund, Jenny ; Lindqvist, Ursula
Date 2016
English abstract
Kristian Lundberg's Yarden from 2009 is one of the most important literary works about contemporary Swedish class society and one of the most significant contributions to the new wave of working-class literature emerging in Sweden in recent years. It tells – in a self-reflexive, and often highly poetic way – the story of a writer and critic from a working-class background who, because of a tax debt, is forced to start working as a manual labourer at a transshipment hub for cars in the city of Malmö, known as "the yard". The aim of this article is to analyse how Yarden's representation of the class injustices suffered by manual labourers in contemporary Sweden and Lundberg's aesthetic-political strategies are conditioned both by the general ideological changes accompanying Sweden's transformation into a multicultural and post-industrial society and by ideological conditions specific to the realm of literature.
Swedish abstract
Kristian Lundbergs Yarden från 2009 är ett av de viktigaste litterära verken om det samtida svenska klassamhället och ett viktigt tillskott till den nya arbetarlitteratur som växt fram i Sverige under senare år. På ett självreflexivt och poetiskt sätt berättar romanen historien om en författare och kritiker som på grund av en skatteskuld tvingas börja arbeta på "Yarden", en omlastningsplats för bilar i Malmö. Målet med denna artikel är att analysera hur representationen av klassorättvisor i Yarden och Lundbergs estetisk-politiska strategier står i dialog med såväl den allmänna ideologiska utveckling som gått hand i hand med Sveriges förvandling från en socialdemokratisk välfärdsstat till ett mångkulturellt och postindustriellt samhälle, som med ideologiska förhållanden som är specifika för litteraturen.
Publisher Cambridge Scholars Publishing
Host/Issue New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society
ISBN 978-1-4438-8593-5
1-4438-8593-2
Pages 230–245
Language eng (iso)
Subject Kristian Lundberg
Yarden
class
working-class literature
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/20512 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics