Utomhusundervisningens möjligheter för språkutveckling inom naturorienterande ämnen

DSpace Repository

Utomhusundervisningens möjligheter för språkutveckling inom naturorienterande ämnen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhusundervisningens möjligheter för språkutveckling inom naturorienterande ämnen
Author Carlsson, Marie ; Da Silva, Cassandra
Date 2016
Swedish abstract
I ett sociokulturellt perspektiv är språket ett viktigt redskap för att förstå vår omvärld. Finns det brister i språket påverkar detta möjligheterna att tillägna sig och förmedla kunskap. I utomhusundervisningen har vi sett möjligheter att hjälpa elever att utveckla en förståelse för naturvetenskapliga fenomen och ställer oss frågan om vilka förutsättningar som ska till för att utomhusundervisningen ska ge alla elever möjlighet att utveckla sitt naturvetenskapliga språk. Studien undersöker verksamma pedagogers erfarenheter av utomhusundervisning och språkutveckling. Syftet kan formuleras med tre forskningsfrågor som lyder: 1. Vilket perspektiv på lärandet ligger till grund för hur verksamma pedagoger arbetar med språkutveckling inom NO-ämnena? 2. Hur väljer verksamma pedagoger att arbeta språkutvecklande inom NO-ämnena, och vad ligger till grund för dessa val? 3. Vilka eventuella möjligheter och hinder kan verksamma pedagoger se för elevens språkutveckling när utomhusundervisning inom NO-ämnena sker? Sju olika pedagoger intervjuas om deras erfarenheter av utomhusundervisningens samband med språkutveckling. Metoden är kvalitativa intervjuer med en semi-struktur. Studien visar att utomhusundervisningens möjligheter till att utveckla elevernas naturvetenskapliga språk beror på lärarens kompetens. Om läraren erbjuder rikligt med tillfällen att samtala parallelt med att konkretisera begrepp och fenomen sker en språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject andraspråkselever
language learning
naturvetenskapligt språk
outdoor education
språkinlärning
utomhusundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20519 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics