Lärares syn på användning av laborativt material

DSpace Repository

Lärares syn på användning av laborativt material

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares syn på användning av laborativt material
Author Levinsson, Caroline ; Andersson, Jenny
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie har som syfte att undersöka varför lärare väljer att använda laborativt material samt hur de presenterar och väljer ut material till matematikundervisningen. Undersökningens resultat utgår från sju intervjuer med åtta olika lärare i södra Skåne. Resultatet visar att alla lärare har en positiv inställning till arbete med laborativt material och att materialet används för att antingen fördjupa elevernas matematiska förståelse eller för att göra matematiken konkret för eleverna. Det framkommer ur resultatet att det finns olika sätt att introducera laborativt material i undervisningen där introduktion i halvklass anses som mest optimalt. Några av lärarna anser att materialets form påverkar hur eleverna tar emot materialet där de gärna ser att materialet inte får ta fokus från den matematiska idén. Vid val av material är vissa lärare begränsade av vad som finns på skolan eller att det inte finns ekonomiska resurser för ändamålet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Laborativt material
Konkretiserande matematik
Abstrakt matematik
Kunskapsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20529 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics