Den ”perfekta” matematikläxan

DSpace Repository

Den ”perfekta” matematikläxan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den ”perfekta” matematikläxan
Author Grankvist, Magnus ; El-Haj, Alisar
Date 2016
Swedish abstract
I det här examensarbetet har tidigare forskning används i ett försök att skapa den ”perfekta” matematikläxan. Forskning har haft ett stort fokus på att generalisera negativa och positiva effekter som läxor kan ha på elever. Därmed har vi valt att konstruera en matematikläxa som tar hänsyn till det forskning säger om eventuella risker som finns i läxor samt vikten i vad som kan ge ökat resultat. I arbetet har två läxor konstruerats och testats på varsin skola i Skåne. Eleverna som genomfört läxorna har blivit intervjuade och resultatet har analyserats med hjälp av det sociokulturella perspektivet, kopplat till den proximala utvecklingszonen och Hellstens (1997) sex syften en läxa kan ha. Resultatet visar att den ”perfekta” matematikläxan inte är så perfekt av sig trots att den har baserats på tidigare forskning. Matematikläxorna som konstruerades gav dock både ett positivt och negativt resultat. Det positiva var att strukturen verka fungera bra men det negativa var att själva matematikläxans innehåll behöver bearbetas bättre så att den tar mer hänsyn till elevers behov och årskurs.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Elever
konstruktioner
lärare
matematikläxa
sociokulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/20531 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics