Jag fattar vad du menar – en empirisk studie om elevkommunikation och Concept Cartoons® i matematik

DSpace Repository

Jag fattar vad du menar – en empirisk studie om elevkommunikation och Concept Cartoons® i matematik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag fattar vad du menar – en empirisk studie om elevkommunikation och Concept Cartoons® i matematik
Author Crebello Nergården, Diana ; Sundberg, Josefine
Date 2016
Swedish abstract
Forskningen om Concept Cartoons® och matematik är begränsad, varför forskningsfältet behöver kompletteras med kunskaper kring arbetsmetodens praktiska tillämpning i matematik. Syftet med detta arbete är att utreda karaktären hos den elevkommunikation som föranleds av metoden, därtill om den tentativa utformningen av Downings modell är tillämplig för att bedöma elevsamtalens kvalitet. Den empiriska undersökningen genomfördes i en friskola i mellersta Sverige, där deltagarna var 24 elever i åldrarna 10-13 år. Elevernas gruppdiskussioner dokumenterades med hjälp av både bild- och ljudupptagning. När empirin tolkades utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande blev det tydligt att Downings modell var otillräcklig för att bedöma elevsamtalens kvalitet. Empirin upplevdes istället visa på sociala processer som syftar till att föra det effektiva samtalet framåt, vilket sedan kom att utmynna i en diskussion kring en utvidgad definition av kvalitetsbegreppet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Concept Cartoons®
elevkommunikation
kvalitet
matematik
sociala processer
Handle http://hdl.handle.net/2043/20532 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics