”Spiderman behöver långa pinnar” En studie av hur barn utforskar matematik med hjälp av naturmaterial

DSpace Repository

”Spiderman behöver långa pinnar” En studie av hur barn utforskar matematik med hjälp av naturmaterial

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Spiderman behöver långa pinnar” En studie av hur barn utforskar matematik med hjälp av naturmaterial
Author Al khafaji, Isabella Iman ; Mahdi, Rasha
Date 2016
Swedish abstract
Studien syftar till att undersöka hur barn med hjälp av naturmaterial utforskar matematik i sin fria lek på förskolans utegård. Vi använder oss av följande frågeställningar: • Vilka matematiska aktiviteter förekommer i förskolan och i vilken utsträckning? • Hur använder sig barn av naturmaterial för att utforska matematik i förskolan? I teori och tidigare forskning presenterar vi Bishops (1991) sex matematiska aktiviteter och innebörden av dem. Därefter fördjupar vi oss i matematisk forskning på förskolor och lärande i utomhusmiljö. Vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod och det grundläggande materialet är observationer. Observationsmaterialet består av fältanteckningar samt videoinspelningar. Studiens resultat visar att alla Bishops sex matematiska aktiviteter förekommer i barnens fria lek utomhus. I störst utsträckning förekommer räkna och leka. Det visar även att barnen använder sig av naturmaterial som grund för dessa matematiska aktiviteter utomhus.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject förskola
barn
Bishops sex matematiska aktiviteter,
naturmaterial
utomhus
fri lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/20538 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics