Forna Jugoslavien – en bortglömd historia?

DSpace Repository

Forna Jugoslavien – en bortglömd historia?

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Forna Jugoslavien – en bortglömd historia?
Author Michaela, Jakobsson ; Emelie, Nilsson
Date 2016
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om undervisning om kriget i forna Jugoslavien 1991-1995. Vår avsikt var att ta reda på i vilken omfattning det undervisas om kriget, i vilka årskurser det undervisas om det, vilka läromedel som lärare använder sig av, samt om det uppkommer konflikter i samband med undervisningen då det finns elever med ursprung i forna Jugoslavien i klassrummet. I vår undersökning använder vi oss av ett sociokulturellt perspektiv för att se om lärare tar hänsyn till och anpassar undervisningen till elevernas skilda bakgrunder, vi har även valt att analysera resultaten med hjälp av ett interkulturellt förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject interkulturellt förhållningssätt
historiemedvetande
identitet
forna Jugoslavien
modern historia
Handle http://hdl.handle.net/2043/20546 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics