Didaktik och humor i ett epistemologiskt perspektiv (En epistemologisk undersökning kring möjligheten av ett teoretiskt utrymme för humor visavi didaktik)

DSpace Repository

Didaktik och humor i ett epistemologiskt perspektiv (En epistemologisk undersökning kring möjligheten av ett teoretiskt utrymme för humor visavi didaktik)

Details

Files for download
Icon
Didaktik och humor ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Didaktik och humor i ett epistemologiskt perspektiv (En epistemologisk undersökning kring möjligheten av ett teoretiskt utrymme för humor visavi didaktik)
Author Alvsten, Per ; Lindahl, Lucas
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att utreda följande frågeställningar: Går det att teoretisk ringa in humor och synliggöra den som en del av didaktisk verksamhet? Kan humor teoretiskt sett spela en roll i undervisning? Vår hypotes är således att humor kan spela en meningsfull, kanske rent av betydande didaktisk pedagogisk roll i undervisning i allmänhet, och den svenska gymnasieskolan som vi arbetar inom i synnerhet. Metoden vi valt är att utföra en teoretisk undersökning, genom ett litteraturstudium, för att utröna om det finns utrymme för humor inom didaktik och pedagogik på en teoretisk nivå. Det har mynnat ut i en kunskapsteoretisk genomgång med avseende på humor; vi har även satt in det i ett mycket kort historiskt pedagogiskt sammanhang, gällande Sverige och svensk utbildning. Resultatet vi kommer fram till är att det finns ett teoretiskt utrymme att införliva humor som en del i både teorier och pedagogiska aktiviteter och deras praxis. I den rådande forsknings- och kunskapssituationen kommer det behöva utföras sen stor dos med forskning och skilda undersökningar, både teoretiskt och empiriskt för att skapa en gedigen kunskapsbas gällande humors möjligheter och begränsningar med avseende på didaktiskt och pedagogiskt arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Didaktik, epistemologi, filosofi, historia, humor, idéhistoria, kunskapshistoria, kunskapsteori, lärande, pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/20548 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics