Lärares och elevers attityder till tyska som moderna språk

DSpace Repository

Lärares och elevers attityder till tyska som moderna språk

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares och elevers attityder till tyska som moderna språk
Author Lutfiu, Valbone
Date 2016
Swedish abstract
Sammanfattning Den här uppsatsen handlar om elevers attityder till tyska språket och vad läraren gör för att stimulera elevernas intresse för tyska språket. För att undersöka detta har några elever som läser tyska samt tysklärare intervjuats. Jag valde att intervjua både eftersom det är intressant att få även lärarens syn på just detta. Studiens syfte är att hitta framgångsfaktorer för att eleverna ska välja tyskan som språkval . En kvalitativ intervju har genomförts med elever och språklärare där frågeställningar har gett svar på vad eleverna tycker i årskurs 6- 7 om sina språkval tyska, vilka faktorer påverkar elevers val av moderna språk och hur läraren gör för att eleverna ska bli intresserade av tyska språket. Resultatet från intervjuare visar att elevernas attityd till tyska språket är positiv när det gäller framtidens yrke eller studier. Exempelvis kan många elever som läser tyska tänka sig att studera eller jobba i tysktalande länder i framtiden. Elevernas inställning till tyska språket är mer positiv än jag förväntade mig. Eleverna som jag har tillfrågat och som läser tyska tycker om sitt språkval. Även de tysklärare som deltog i undersökningen tyckte att tyska är en bra val för elever eftersom att läsa språk ger även extra meritpoäng. En del vill bara ha meritpoängen som man får om man läser moderna språk, säger lärarna och de anser att tyska är lättast att lära sig av tyska, franska och spanska. De som har valt språket själv är oftast intresserade eller har anknytning till tyskan på något sätt. Eftersom det är ett aktivt val som eleven gör själv i samråd med sina föräldrar så är de flesta elever positivt inställda, säger de intervjuade lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject vita.2016
Handle http://hdl.handle.net/2043/20555 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics