Använd alla sinnen, utveckla alla språk - Estetiska lärprocesser möter svenskämnet

DSpace Repository

Använd alla sinnen, utveckla alla språk - Estetiska lärprocesser möter svenskämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Använd alla sinnen, utveckla alla språk - Estetiska lärprocesser möter svenskämnet
Author Borg, Amanda ; Jeremiasen, Marcus
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken plats estetiska lärprocesser har i svenskämnet. Vi vill undersöka hur verksamma lärare använder sig av estetiska lärprocesser samt hur det ser ut på lärarutbildningen. Arbetet fokuserar på hur man kan förhålla sig till estetiska lärprocesser i sin undervisning och vilka faktorer du måste ta hänsyn till som lärare för att använda det på bästa sätt. Då vi sett en stark övertygelse hos många lärare att estetiska lärprocesser gynnar elevernas utveckling ville vi undersöka vilka anledningar det grundar sig på. För att få reda på detta har vi intervjuat fyra lärare, varav en jobbar på lärarutbildningen, med kvalitativ intervju som metod. Vår litteratur grundar sig i ett sociokulturellt synsätt på lärande och mötet mellan människor. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att estetiska lärprocesser kan med fördel användas i all undervisning. De intervjuade lärarna ger många och konkreta exempel på när eleverna har utvecklats genom olika uttrycksformer som de inte haft möjlighet under annan undervisning. Dock tar de också upp olika utmaningar de stött på och andra lärares uppfattningar som kan bidra till varför vissa väljer bort det. Vi anser att estetiska lärprocesser tar för liten plats i skolan samt i våra styrdokument. Om lärarutbildningen ger estetiska lärprocesser större plats kanske fler får upp ögonen för hur man kan använda det i sin undervisning oavsett vilket ämne du undervisar i. Estetiska lärprocesser bjuder också in till ämnesintegration och samarbete mellan lärare som vi tror hjälper undervisningen att bli mer heltäckande och meningsfull för eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject estetik
estetiska lärprocesser
lärarutbildning
läroplan
språkutveckling
svenskämnet
vidgat språkbegrepp
Handle http://hdl.handle.net/2043/20558 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics