”Nej shit, jag vill inte göra det!” Kunskaper och åsikter om sex- och samlevnadsundervisning hos lärarstudenter med inriktning mot förskoleklassen och grundskolans år 1-3

DSpace Repository

”Nej shit, jag vill inte göra det!” Kunskaper och åsikter om sex- och samlevnadsundervisning hos lärarstudenter med inriktning mot förskoleklassen och grundskolans år 1-3

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Nej shit, jag vill inte göra det!” Kunskaper och åsikter om sex- och samlevnadsundervisning hos lärarstudenter med inriktning mot förskoleklassen och grundskolans år 1-3
Author Glassel, Sara ; Bengtsson, Elisabeth
Date 2016
Swedish abstract
Det här examensarbetet är en kvalitativ undersökning där syftet är att undersöka lärarstudenters upplevda kunskaper i och åsikter om sex- och samlevnadsundervisning i förskoleklassen och grundskolans år 1-3. Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: ”Vilka kunskaper i att undervisa yngre elever i sex och samlevnad anser sig lärarstudenter på Malmö högskola ha efter genomförd utbildning?” samt ”Vilka åsikter har lärarstudenter på Malmö högskola efter genomförd utbildning kring att yngre elever undervisas i sex och samlevnad?”. Arbetet är skrivet vid Malmö högskola under vårterminen 2016 av oss - Sara Glassel och Elisabeth Bengtsson – två lärarstudenter som inom en snar framtid kastar sig ut i arbetslivets vilda djungel. Undersökningen utgår ifrån teorin om att lärarstudenter är i behov av god utbildning i att undervisa yngre elever i sex och samlevnad, då eleverna har rätt till och behov av en adekvat sex- och samlevnadsundervisning eftersom detta i sin tur påverkar deras identitetsutveckling. Det empiriskt insamlade materialet – baserat på intervjuer med lärarstudenter på Malmö högskola – visar på spridda kunskaper kring sex- och samlevnadsundervisning samt en stor variation i åsikter gällande hur ämnet ska läras ut, när detta ska ske och vem som är mest lämpad att bedriva undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject förskoleklass
grundskolans år 1-3
identitetsutveckling
lärarprofession
lärarstudenter
lärarutbildning
mognad
normkritisk pedagogik
sex- och samlevnadsundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20563 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics