Formative bedömning - att äga sitt lärande / Formative assessment - to own your learning

DSpace Repository

Formative bedömning - att äga sitt lärande / Formative assessment - to own your learning

Details

Files for download
Icon
Student Essay - ...
Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title Formative bedömning - att äga sitt lärande / Formative assessment - to own your learning
Author Hoti, Fjorda ; Johnson Knutsson, Rose-Anna
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur formativ bedömning används för att stötta elevers lärande i ämnet svenska. Våra frågeställningar är: • Hur kan lärare använda formativ bedömning? • Vilka uttryck har den formativa bedömningen? Vi har gjort en kvalitativ mindre strukturerad intervju med läraren Eva och hennes två elever Gabby och Fredrik samt läraren Bo och hans två elever Oskar och Cecilia. Dessutom har vi gjort en ostrukturerad observation på en av deras lektioner (Alvehus, 2013). Vår litteraturgenomgång visar att grunden för formativ bedömning vilar på de fem nyckelstrategierna. Det finns olika tekniker och feedbacksnivåer som bör anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. Resultatet visar att lärare kan använda formativ bedömning på olika sätt och olika nivåer för att stötta elevens lärande. Eva använder sig av alla fem nyckelstrategier i enlighethet med Wiliam (i Önnerfält 2013) och Bo använder de tre första nyckelstrategierna. Resultatet visar vidare att den formativa bedömningen kan se ut på olika sätt. Eva bedömer på ett enkelt och frekvent sätt elevernas förmåga. Utifrån det styr hon undervisningen efter elevernas olika behov. Bo gör en bedömningen av var eleverna ligger och hur han sedan ska ta dem vidare till nästa steg för att nå målen. Bo ser formativ bedömning som något ständigt pågående. Han vill gärna ha elevernas åsikter om undervisningen och styr utifrån det. Vår huvudslutsats är att formativ bedömning nödvändigtvis inte behöver vara för tidskrävande. Både Eva och Bo poängterar att teknikerna bör vara effektiva för att underlätta arbetet. Vidare håller vi inte med Jönsson (2013) som påpekar att skriftlig feedback förmodligen är mer effektiv. Vårt resultat visar att elever behöver variation. Därför anser vi att man själv måste känna efter vad som fungerar för varje elev.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject feedback
formativ bedömning
kamratbedömning
självbedömning
återkoppling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20571 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics