Vems mänskliga rättigheter? – En kvantitativ innehållsanalys och en tematisk narrativanalys av den offentliga debatten omkring manlig icke-medicinsk omskärelse

DSpace Repository

Vems mänskliga rättigheter? – En kvantitativ innehållsanalys och en tematisk narrativanalys av den offentliga debatten omkring manlig icke-medicinsk omskärelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vems mänskliga rättigheter? – En kvantitativ innehållsanalys och en tematisk narrativanalys av den offentliga debatten omkring manlig icke-medicinsk omskärelse
Author Björk, Josefin
Date 2014
English abstract
The thesis aim is to evaluate in what way human rights are used as a narrative in the public debate concerning non-medical male circumcision. The Swedish newspaper Dagens Nyheter and the Danish newspaper Politiken was chosen as research subject. The theoretical base, which is this thesis ground, is the discussion between individual and group-related rights. To be able to go through with the research, a model for decoding of the articles concerning the debate was created. This model was then used in the content analysis made in this thesis, which results where used in a further analysis, a thematic narrative analysis. The overall result of the thesis was the discovering of two metanarratives which where represented in the debate about non-medical male circumcision. The two metanarratives where one more individualoriented and the other one more group-oriented.
Swedish abstract
Uppsatsen syftar till att undersöka på vilket sätt mänskliga rättigheter används som narrativ i den offentliga debatten om manlig icke-medicinsk omskärelse. Den utvalda empirin är debattinlägg publicerade av den svenska dagstidningen Dagens Nyheter och den danska dagstidningen Politiken. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är diskussionen om individuella och grupprelaterade rättigheter. Utifrån den har en matris skapats som fungerar som verktyg i den första av uppsatsens två analysdelar, en kvantitativ innehållsanalys. Efter den kvantitativa innehållsanalysen kommer en tematisk narrativanalys att genomföras, delvis baserat på de resultat som framkom genom innehållsanalysen. Det överordnade resultatet av undersökningen som uppsatsen presenterar är att det förekommer två slags metanarrativ i debatten om manlig icke-medicinsk omskärelse. Ett mer individorienterande metanarrativ och ett mer grupporienterat metanarrativ.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject manlig omskärelse, dagens nyheter, Politiken, Okin, Kymlicha
Handle http://hdl.handle.net/2043/20597 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics