"Bakläxa för hemläxan?" ("Homework backlash?")

DSpace Repository

"Bakläxa för hemläxan?" ("Homework backlash?")

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Bakläxa för hemläxan?" ("Homework backlash?")
Author Atterling, Peter
Date 2016
English abstract
Investigation during a period of two weeks in two senior highschool classes, where one class was given homework and one was not. A survey regarding students view on and ecperiences of homework was used as a qualitative complement to the quantitative material. The most important conclusion is that homework as such needs to be problematized more, and that a shared vision amongst teachers is needed regardong the purpose, form and following up of homework.
Swedish abstract
Genomförd undersökning under en tvåveckorsperiod i två gymnasieklasser, där den ena klassen gavs läxor och den andra inte. En enkät om elevers syn på och erfarenheter av läxor användes för en kvalitativ komplettering av det kvantitativa materialet. Den viktigaste slutsatsen är att läxor som företeelse behöver problematiseras mer, och att det krävs en samsyn bland alla lärare på skolan om läxornas syfte, utformning och uppföljning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject homework
homework free
questionary
Handle http://hdl.handle.net/2043/20598 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics