Estetiska uttrycksformer i förskolan- En strategi för språkutveckling

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i förskolan- En strategi för språkutveckling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Estetiska uttrycksformer i förskolan- En strategi för språkutveckling
Author Russdal, Susi
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka om verksamma pedagoger inom förskoleverksamheten arbetar med de estetiska uttrycksformerna i samband med barns språkutveckling. I studien presenteras bland annat det teoretiska perspektivet på lärande vilket är det sociokulturella perspektivet. Metoden utgörs av observationer och kvalitativa intervjuer med pedagoger på två olika förskolor i Malmö. Resultatet av studien visade att estetiska uttrycksformer praktiseras och används som ett redskap för att stimulera barns språkutveckling. De estetiska uttrycksformer som förekom mest i de två förskolorna där studien genomfördes var teater, “rollspelslekar” och musik, sång rim och ramsor. Dessa estetiska aktiviteter förekom främst i den styrda planerade verksamheten som barnen sedan bearbetade och gav uttryck för i den egna leken. Alla pedagoger som intervjuades var överens om att estetiska uttrycksformer i förskolan var ett gynnsamt sätt för barnen att utveckla sin språkutveckling, men att det inte används i så stor utsträckning som det skulle kunna göras. Flertalet deltagande pedagoger i studien hade inte tänkt medvetet på sambandet mellan estetiska uttrycksformerna och barns språkutveckling, utan ansåg att språket är något som hela tiden finns med överallt som en naturlig del av vardagen och barns lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Estetiska uttrycksformer
Språkutveckling
Förskola
Sociokulturella perspektivet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20610 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics