Hur mycket tid har ni? En studie om lärarens syn på det laborativa materialet i matematikundervisningen

DSpace Repository

Hur mycket tid har ni? En studie om lärarens syn på det laborativa materialet i matematikundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur mycket tid har ni? En studie om lärarens syn på det laborativa materialet i matematikundervisningen
Author Björkqvist, Caroline ; Persson, Josefine
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att undersöka lärares syn på det laborativa materialet och användningen av detta i matematikundervisningen i årskurserna F-3. Vi definierar laborativt material som sådant som eleverna kan göra om, ta på, flytta runt på och undersöka. Materialet kan vara fysiskt men även digitalt, såsom appar och smartboard. Vi undersökte vilka typer av material lärarna använder sig av och hur de använder och introducerar materialet i undervisningen. Vi har använt oss av intervjuer som insamlingsteknik, som ligger till grund för vårt resultat. Intervjuerna hölls med sju lärare som arbetar i olika kommuner i sydvästra Skåne. Resultatet analyserades utifrån begreppet learning by doing samt litteratur och tidigare forskning. Något som framkom är att lärarna ser positivt på användandet av laborativt material och ser många fördelar med det, såsom att alla elever är aktiva och får en ökad förståelse för matematik. Sammanfattningsvis anser lärarna att arbeta laborativt är fördelaktigt då det ges förutsättningar för en varierad undervisning och stöttning i elevernas lärande. Det anses inte heller finnas några begränsningar för vilka elever som kan använda materialet då det är upp till eleverna hur de arbetar med det.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject laborativt material
learning by doing
lärares syn
matematikundervisning
matematikverkstad
Handle http://hdl.handle.net/2043/20663 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics