"Vad är Findus då? En kille eller en tjej?" - En undersökning om könsmönster i skönlitteratur

DSpace Repository

"Vad är Findus då? En kille eller en tjej?" - En undersökning om könsmönster i skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
A study about gender ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Vad är Findus då? En kille eller en tjej?" - En undersökning om könsmönster i skönlitteratur
Author Bytyci, Arta ; Kalmi Borgström, Hanna
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med den här studien, som har genomförts i en årskurs tre, är att undersöka och ta reda på vilka könsmönster som kan tänkas finnas i ett urval av skönlitteratur. Enligt Kåreland (2007) möter eleverna tidigt tydliga könsmönster inom skönlitteraturen vilket innebär att de får en bild av vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Vi vill därför ta reda på hur dessa könsmönster påverkar elevernas syn och uppfattning om kvinnliga och manliga karaktärer i skönlitteratur. Det empiriska materialet har utgjorts av en pedagogs boklista. Med detta menas att hen har skrivit ned de skönlitterära böcker som hen har läst högt för eleverna under höstterminen 2015. Denna litteratur har vi tolkat genom textanalys och användandet av narratologiska begrepp. Materialet har också utgjorts av en semistrukturerad intervju med en grupp elever. För att fördjupa oss i genustänkande har vi utgått från Yvonne Hirdmans (1998) genussystem. Genussystemet innebär en särskiljning mellan kvinnligt och manligt samt ett normtänkande i samhället där mannen utgör normen. Arbetets resultat visar att majoriteten av den lästa skönlitteraturen har ett stereotypt könsmönster där flertalet av karaktärerna är män. Vi anser att det blir tydligt vad eleverna anser är manligt respektive kvinnligt. Om man däremot diskuterar kön utifrån elevernas egna tankar och erfarenheter, är vår slutsats att de frångår ett stereotypt tankesätt kring kön och könsroller.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Elevperspektiv
genus
genusmönster
könsmönster
könsroller
skolverksamhet
skönlitteratur
årskurs tre
Handle http://hdl.handle.net/2043/20668 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics