Att nyttja kulturarvet. En undersökning om hur museets uppdrag möter skolans uppdrag i en lärandemiljö.

DSpace Repository

Att nyttja kulturarvet. En undersökning om hur museets uppdrag möter skolans uppdrag i en lärandemiljö.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att nyttja kulturarvet. En undersökning om hur museets uppdrag möter skolans uppdrag i en lärandemiljö.
Author Winberg, Linn ; Runge, Kathrin
Date 2016
Swedish abstract
Sammandrag Syftet med denna undersökning, genom en empirisk undersökning är att redogöra för vad som händer i mötet mellan kulturarvsinstutionen och skolan. Vi vill ta reda på hur museipedagoger arbeta med uppdraget samt vilket synsätt man har mot läroplanen, och om inkluderar det i den planerade aktiviteten. Vi vill undersöka hur museipedagogerna arbetar för att inkludera båda uppdragen i deras arbete med elevernas tidsförståelse och historiemedvetande för den aktuella tidsepoken. I vår undersökning utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv, som menar på att inlärning är något som sker i sociala sammanhang samt utifrån aktivitetspedagogiks teori, vilket innebär att elever lär genom att göra och all kunskap skall vara av nytta och ha verklighetsanknytning. Undersökningen grundar sig på en textanalys utav de olika verksamheternas uppdrag och en semistrukturerad intervju med en museichef och en museipedagog, som har erfarenhet av undervisning med aktiviteter och arbete med museets uppdrag och skolans uppdrag. Resultatet visar på att museet i vår studie har en välarbetad planering som innefattar deras verksamhets uppdrag men även skolans uppdrag, så som läroplanen och skollagen. Samt för de positiva aspekterna med att inkludera museer i elevernas undervisning och hur man kan jobba plastbaserat för att utveckla elevernas kunskaper efter och innan ett museibesök.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject museipedagog
uppdrag
läroplan
kulturarv
skollag
kulturarvsinstituon
regionalt uppdrag
tidmedveten
platsbaserad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20674 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics